×

AVISO LEGAL

AVIS LEGAL www.farmaciaavinguda.com

En el compliment del deure d'informació que regula l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic titularitat de:

Farmàcia Lda. Carme Prat Calvet, núm Autorització Administrativa 1145, D.N.I. 43.410.725-J, Col. Nº 7916 del Col·legi de farmacèutics de Barcelona, ​​amb domicili professional a Av. Mare de Déu de Montserrat, 142, Baix, C.P. 08041, Barcelona. Tel. +34 93 4 55 55 81; Fax: 93 4 55 55 81 i l'e-mail: info@farmaciaavinguda.com

El present avís legal del regula l'ús del servei d'aquest portal a Internet des d'ara ( "lloc web");

USUARIS; L'accés, navegació i / o ús d'aquest portal www.farmaciaavinguda.com (Lda. Carmen Prat Calvet), s'accepta les condicions d'ús que s'exposen en el present document. La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del mateix (en endavant, "usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest mateix d'aquest "lloc web" en el moment mateix en que l'Usuari accedeixi al Portal. Havent de ser llegides i acceptades cada vegada que utilitzi aquest Portal, ja que aquest pot patir modificacions. L'usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars i acceptar si és el cas si fossin igualment d'aplicació les condicions generals de contractació i altres normatives complementàries vigents. Mitjançant el Portal, el "lloc web" facilita als usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, els "Serveis") posats a disposició per la mateixa o per tercers.

ÚS DEL PORTAL: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com proporciona informació diversa sobre consell i hàbits de salut, serveis, programes o dades (des d'ara "continguts") pertanyents a Lda. Carmen Prat Calvet, assumint l'usuari la responsabilitat sobre l'ús del portal.

En cas d'optar l'usuari per registrar-se en aquest web haurà de facilitar informació sobre les seves dades personals identificatives sent aquesta veraç i lícita. Si se li assignés a l'usuari una contrasenya (password i login); es compromet l'usuari al seu ús diligent, entenent que la contrasenya és personal, secreta i intransferible.

Així mateix, si l'usuari participa en xats, fòrums, blocs o comentaris de notícies, es compromet a no manifestar comentaris que vulnerin la dignitat de les persones, per entendre aquests discriminatoris, vexatoris, racistes, xenòfobs, pornogràfics, etc. I en conseqüència seran retirats a discreció del titular d'aquest portal. No és en cap cas www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet) responsable de les opinions emeses pels usuaris en aquesta web. Quedant igualment prohibida la introducció o difusió de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic susceptibles de provocar danys al portal.

Protecció de dades: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet), compleix amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades i altres disposicions aplicables. Havent-se adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

Per això, d'acord amb l'article 5 de la LOPD, s'informa a l'usuari que les seves dades podran ser incorporades a un fitxer "Consultes WEB" declarat a l'AGPD, amb la finalitat de mitjançant www.farmaciaavinguda.com (Lda. Carmen Prat Calvet) informar sobre esdeveniments, xerrades, consells sobre hàbits de salut, gestionar del nostre bloc, atendre les consultes ia la recepció de currículums; així com sota les condicions definides, en la seva política de privacitat publicada a la URL http: // www.farmaciaavinguda.com i del subdomini www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com

En qualsevol moment l'usuari podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, de forma gratuïta, enviant un correu electrònic a: info@farmaciaavinguda.com o fax dirigit al nombre 93 4 55 55 81.

O enviant per correu la seva sol·licitud a:

www.farmaciaavinguda.com i www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet)

Av. Mare de Déu de Montserrat, 142, Baix, C.P. 08041, Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet), posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la mateixa, així com dels seus logotips, dissenys, quedant reservats tots els drets d'ús. D'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. I queda prohibida la reproducció, distribució de la totalitat o part dels continguts d'aquesta web amb fins comercials, en qualsevol suport o per mitjà tècnic, sense autorització de www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet).

Igualment es reserva el dret a realitzar els canvis que es considerin oportuns, a suprimir o afegir continguts al portal. En cas que es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs d'Internet, www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com, no es fa responsable ni controlarà els continguts dels mateixos.

RESPONSABILITAT I EXCLUSIÓ DE GARANTIES: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet), no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que es poguessin ocasions del tipus de; transmissió fortuïta de virus informàtics, errors de continguts, falta de disponibilitat temporal del portal, etc.

DRET D'EXCLUSIÓ: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet), es reserva el dret a denegar o retirar el dret d'accés al portal o als seus serveis, sense que hi hagi preavís, a instàncies pròpies o d'un tercer per al usuari que incompleixi les condicions generals d'ús del portal.

DURADA I ACABAMENT: La prestació del servei del Portal i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. "Lloc web" està autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Portal i / o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES: www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com és un portal a Internet adscrit a la Farmàcia Lda. Carme Prat Calvet, les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d'interès públic, legalment Establerta al Territori Nacional (Espanya), que presta els seus serveis professionals d'Atenció Farmacèutica i Consell i Informació sobre tot el relacionat amb la venda dels productes de parafarmàcia, nutrició, dermocosmètica i atenint-nos a la Llei del Medicament Espanyola, aquest lloc web no ven ni atendrà en cap cas comandes de medicaments per internet, ni dins ni fora d'Espanya, en compliment de la legislació vigent.

A més de per la normativa referenciada en aquest document, www.farmaciaavinguda.farmaoffice.com (Lda. Carmen Prat Calvet) i usuari acudiran en cas de conflicte als jutjats i tribunals de Barcelona.