×

Política de privacitat

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se l'informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web farmaciaavinguda.com (d'ara endavant el lloc web), seran tractats en els següents termes:


Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través d'aquest lloc web seran tractats per Carmen Prat Calvet, amb domicili per a l'exercici de drets en Av. Mare de Déu de Montserrat, 240
08041 (Barcelona). E-mail: farmaciacprat@cofb.net

Finalitats del tractament

Informar-lo sobre els nostres productes i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
Donar contestació i gestionar les seves consultes, comentaris i suggeriments, en el seu cas.
Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
Gestionar la seva comanda, en cas que realitzi alguna comanda a través del lloc web.
Amb la finalitat d'obtenir informació de l'ús del lloc web, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants i la seva freqüència d'utilització. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d'Internet que no permet identificar a l'interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes a través dels formularis del lloc web seran tractats únicament sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat, a través de l'acceptació de la casella disposada per a tal fi. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de l'interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar a l'usuari.

Execució d'un contracte. El tractament realitzat per a la gestió de les comandes sol·licitades a través de la botiga en línia està basat en l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.


Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web podran ser comunicats a l'entitat financera corresponent quan sigui necessari per a gestionar el pagament de les comandes realitzades, així com a l'empresa de missatgeria, quan calgui.


Conservació

Les dades personals facilitades per l'usuari per a rebre comunicacions comercials, seran conservats mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l'usuari enviï les seves dades personals per a participar en processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per a participar en presents processos de selecció, i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació en futurs processos.

Quan l'usuari enviï les seves dades per a contactar amb el RESPONSABLE, realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístics i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.


Drets

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit acompanyat de document oficial que li identifiqui dirigit a Carmen Prat Calvet. Av. Mare de Déu de Montserrat, 240, 08041 (Barcelona). E-mail: farmaciacprat@cofb.net. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.
Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 18 anys d'edat.
El RESPONSABLE recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.
També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


Tractament derivat de l'ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil en les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, consent expressament l'accés del RESPONSABLE al tractament de les seves dades contingudes en el seu perfil i que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin en el seu mur. La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, sent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent retirar est en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació d'aquests.