×

Política de ventes

Condicions de contractació
CONDICIÓ D'USUARI

Per a ser usuari de farmaciaavinguda.com es requereix ser major d'edat i tenir la capacitat necessària per a contractar. Quan es converteix en usuari de farmaciaavinguda.com, vostè es compromet al següent:

• Aportar únicament, i en totes les seves actuacions relacionades amb farmaciaavinguda.com, dades veraces.
• Guardar diligentment el seu nom d'usuari i la seva contrasenya i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un possible ús indegut causat per la manca d'aquesta diligència.

Farmàcia Avinguda no serà responsable per cap conseqüència per a ella, per a vostè o per a tercers derivada de l'incompliment d'aquests compromisos.

PREUS

Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes en línia realitzades a farmaciaavinguda.com i només per al moment en el qual vostè els consulta, ja que són variables. El preu que se li facturarà per la seva compra serà el que es correspongui al/s producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda.

Tots els preus de nom de farmaciaavinguda.com estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

DESPESES D'ENVIAMENT

Les despeses d'enviament i/o gestió, que no es troben compreses en el preu, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, ja que varien en funció de l'adreça d'enviament. Si la comanda té un pes superior a 2kg, la farmàcia es posarà en contacte amb el comprador en l'email que hagi comunicat durant la compra per informar-lo de les despeses, podent en el cas de desacord anul·lar la comanda sense que se li pugui imputar cap cost.

REALITZACIÓ DE LA COMANDA

Per a realitzar una comanda cal ser usuari de farmaciaavinguda.com. La condició d'usuari s'adquireix amb la complementació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà a l'oficina de farmàcia.

Una vegada sigui usuària, si desitja adquirir un producte dels quals oferim haurà d'afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a aquest efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva part suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establertes a farmaciaavinguda.com i que es converteix en client de l'oficina de farmàcia a la qual efectua la seva compra.

Excepte demostració en cas contrari, les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre vostè i la nostra oficina de farmàcia, afegint les seves dades al nostre fitxer de clients i arxivant el document electrònic en què es formalitzi el contracte, que serà accessible per vostè.

Dins de les vint-i-quatre hores següents a quines hagi efectuat la seva compra, Farmàcia Avinguda li remetrà, per correu electrònic, el comprovant; si vostè no està d'acord amb les dades consignades en aquest comprovant, podrà sol·licitar la seva modificació.

CONDICIONS DE PAGAMENT

El pagament podrà realitzar-se a través de targeta bancària. L'ús d'aquest mitjà de pagament no comporta cap cost addicional. Per a efectuar el pagament utilitzant una targeta bancària, serà redirigit en la pàgina web corresponent on, una vegada hagi accedit, podrà fer efectiu l'abonament.

ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT

Les comandes realitzades en farmaciaavinguda.com poden ser enviats a qualsevol punt de la península, però en cap cas a apartats postals.

La seva compra haurà de ser lliurada dins del termini del qual serà vostè informat en el moment de realitzar la seva comanda.

Si una comanda és retornada per l'empresa de missatgeria a l'oficina de farmàcia a causa de causes que puguin ser imputables a vostè (com la deixadesa en la recepció o una adreça incorrecta), no se li tornarà a ser enviada fins que aboni un nou lliurament, els tràmits pel qual s'haurà de posar en contacte amb l'oficina de farmàcia.

PROTECCIÓ DE DADES

Els pagaments de les compres en www.farmaciaavinguda.com es fan a través de Redsys (Canal oficial de pagament de BBVA) amb tots els sistemes d'encriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, per la qual cosa el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d'aquests canals.

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT

Si, en el moment del lliurament, vostè detecta que l'embalatge està danyat, colpejat o trencat haurà d'indicar-lo per escrit a l'albarà de lliurament del transportista i contactar, dins de les vint-i-quatre hores naturals següents a la recepció, amb l'oficina de farmàcia. Les despeses d'enviament del/s producte/s que correspongui/n aniran a càrrec de Farmàcia Avinguda.

En el cas que, per qualsevol motiu, no quedi satisfet amb algun dels productes de la seva comanda o amb la seva totalitat, compta amb un termini de catorze dies hàbils, a comptar des de la data de lliurament, per a exercir el dret de desistiment que li atorga la llei, sempre que el producte es trobi en el seu embalatge original i en perfectes condicions. Per a procedir a la seva devolució per aquest motiu, poseu-vos en contacte amb l'oficina de farmàcia i indiqui la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment, el seu nom complet i el número de comanda. La referida oficina de farmàcia posarà en el seu coneixement com procedir per a efectuar la devolució, les despeses del qual haurà de ser abonades per vostè. Una vegada que el/s producte/s es trobi/n de nou en poder de l'oficina de farmàcia i quedi comprovat que està/n en condicions òptimes de devolució, es procedirà a autoritzar aquesta, el que implicarà el reintegrament del preu pagat. El desistiment no implicarà, en cap cas, el reintegrament de les despeses d'enviament abonats en realitzar la compra.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol litigi, discrepància o divergència respecte de la relació entre els usuaris de farmaciaavinguda.com serà dirimit d'acord amb la legislació espanyola vigent en la matèria.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d'un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

-Vendre medicaments


TARGETES ACCEPTADES EN LA PÀGINA WEB